Alati kehittyvät algoritmit tiedon valtaväylän muokkaajina

On lähes itsestään selvää, että nykyään maailmankuvaamme vaikuttaa paljon se mitä eteemme tulee tiedon valtaväyliltä. Se mikä kuitenkin silloin tällöin unohtuu, on kuinka tuo tieto oikeastaan suodattuu ruuduillemme. Tietysti somessa on selvää, että seuraamme lähinnä ihmisiä, jotka ovat kavereita tai tuttuja ja he ovat valikoituneet, koska meillä on jotakin yhteistä. Samoin seuratut poliitikot, viranomaiset ja uutislähteet valikoituvat sillä perusteella kertovatko [...]

Tietoturva sosiaalisessa mediassa

Yrityksillä on nyt ennennäkemättömät mahdollisuudet ottaa kontaktia asiakkaisiinsa verkossa. Sosiaalinen media mahdollistaa suurten joukkojen tavoittamisen lähes mistä päin maailmaa tahansa. Some tarjoaa myös tehokkaan tavan tuoda esille yritysbrändiä sekä laajentaa asiakaskuntaa. Sosiaalisen median markkinointi ja maineenhallinta kuitenkin edellyttää, että myös yrityksen tietoturva on kunnossa ja työntekijät osaavat toimia oikealla tavalla ylläpitäessään yrityksen some-tilejä.   Mitä tietoturva sosiaalisessa mediassa käytännössä tarkoittaa? [...]

Onnistuneen IT-projektin avaimet

Asiakaskeskeistä toimintatapaa korostetaan nykyään yhä useampien yritysten strategioissa ja ydinviesteissä, mutta se vaatii yritykseltä erittäin vahvaa asiantuntemusta toimialallaan sekä asiakkaidensa tarpeiden tunnistamista ja ennakoimista. Asiakaskeskeisyys tulisikin ehdottomasti ottaa huomioon yrityksen toimintaa ohjaavana periaatteena, sillä asiakkaan kautta myös itse yritys saa mahdollisuuden kehittyä ja uudistua. Hyöty on siis molemmin puolinen. Mutta miten asiakkaan toiveet saadaan toteutettua konkreettisesti päivittäisessä työssä ja mitä [...]

Molemminpuolinen hyöty opiskelijayhteistyöstä

Reilu vuosi sitten kevät-talvella 2015 Infotool yhdisti voimansa Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Metropoliassa alkoi vuosittainen kurssi, jossa opiskelijaryhmät toteuttivat oikeille asiakasyrityksille sovitun yhteistyöprojektin. Asiakasyritykset saivat määritellä suuntaviivat, ja opiskelijaryhmä lähti toteuttamaan tehtävänantoa päättötyön tyylisesti. Infotoolille valikoitui neljän hengen suuruinen joukko tuotantotalouden insinööriopiskelijoita. Ennen varsinaisen projektikurssin alkamista Metropoliassa käynnistyi kurssikokonaisuus, jossa kaikki opinnot liittyivät enemmän tai vähemmän tulevaan yhteistyöprojektiin. Kurssit käsittelivät mm. viestintä- ja tutkimustaitoja [...]

ICTexpo 2016

IT-alan vuosittainen ammattitapahtuma pidettiin jälleen Messukeskuksessa 27.-28.4. Tapahtuma keräsi tänä vuonna paikalle 4300 messukävijää. Tunnelma messuilla oli innostava ja täynnä uusia näkökulmia. Ensimmäisenä messupäivänä videoesityksen kautta puhunut Edward Snowden keräsi suuren määrän yleisöä paikalle ja hulina messuilla alkoi heti aamusta. Messuilla oli useita mielenkiintoisia puheenvuoroja IT-alan trendeistä. Myös Infotoolin Jukka Jaakkola oli puhumassa SOLVE-IT lavalla aiheesta: ”Analyyttinen kilpailuetu – Nostetta [...]

ITSM-järjestelmä pilvipalveluna vai inhouse-ratkaisuna?

Yleinen trendi erilaisten IT-ratkaisujen hankinnoissa on tilata palvelu pilvipalveluna, miettimättä kuitenkaan, onko se juuri oman yrityksen tilanteeseen se paras ratkaisu. Tässä kirjoituksessa olen käyttänyt esimerkkinä ITSM-järjestelmän hankintaa, ja jos itse palvelunhallinta on jo tuttu käsite, kannattaa siirtyä suoraan kolmanteen kappaleeseen. Suuremmissa yrityksissä on usein jonkinlainen tukipiste tai service desk, joka vastaanottaa keskitetysti yrityksen eri osastoilta tilauksia tuotteille ja palveluille sekä [...]