Algoritmi

Alati kehittyvät algoritmit tiedon valtaväylän muokkaajina

On lähes itsestään selvää, että nykyään maailmankuvaamme vaikuttaa paljon se mitä eteemme tulee tiedon valtaväyliltä. Se mikä kuitenkin silloin tällöin unohtuu, on kuinka tuo tieto oikeastaan suodattuu ruuduillemme. Tietysti somessa on selvää, että seuraamme lähinnä ihmisiä, jotka ovat kavereita tai tuttuja ja he ovat valikoituneet, koska meillä on jotakin yhteistä. Samoin seuratut poliitikot, viranomaiset ja uutislähteet valikoituvat sillä perusteella kertovatko ne aiheista, joiden koemme olevan kiinnostavia.

Kuitenkin monet näistä valinnoista muokkaavat meille ehdotettuja sisältöjä sekä somessa että sen ulkopuolella. Tästä ovat vastuussa alati kehittyvät algoritmit joiden tarkoitus on profiloida käyttäjiä ja tarjota tuon profiilin mukaisia sisältöjä. Kun algoritmit filtteröivät meille tarjottua tietoa sen perusteella kuinka todennäköisesti se vastaa profiiliamme, ympärillemme muodostuu eräänlainen kupla, joka vahvistaa jo olemassa olevia käsityksiämme maailmasta.

 

Kuplauttavat profiloinnit ja rajoitettu tavoitettavuus

Bubbling Algorithms

Filtterikuplana tunnetusta ilmiöstä on toki käyty hiukan keskusteluakin jo, mutta sen vaikuttavuudesta ei ole varsinaisesti yhtenäistä näkemystä. Uhkakuvat kehityksessä liittyvät läheisesti siihen, että yhteiskunnallisesta keskustelusta tulee erilaisten ryhmien sisäistä puuhastelua, joissa ei ole vastakkaisia mielipiteitä edustettuna kuin korkeintaan eräänlaisina ironisina karikatyyreinä.

Vaikka tilanne ei olisi juuri nyt kovin vahvasti ihmisiä kuplauttava, vaikutus saattaa kasvaa tulevaisuudessa, kun algoritmit kehittyvät ja ihmisistä saadaan yhä tarkempia profiileja. Joku utelias persoona saattaisi pohtia, että onko tämä kehitys välttämätöntä?

Ei suinkaan. Sekä kuluttajan ja yritysten kannalta on hyödyllistä kohdentaa mainontaa sellaisille ryhmille, jotka todennäköisemmin ovat palveluista kiinnostuneita. Pieni riski liittyy tietysti siihen, miten kuplien ulkopuoliset henkilöt, mutta potentiaaliset asiakkaat saataisiin kiinnostumaan. He eivät välttämättä pääse tarkasti kohdennetun markkinoinnin piiriin ja täten saattavat jäädä yritykseltä saavuttamatta. Luonnollisesti tämä sama mekanismi uutisvirrassa saattaa toisaalta ohjata henkilölle tarjotun tiedon luonnetta suuntaan, jossa ei ole vastakkaisia näkökulmia. Yhtäältä algoritmit siis auttavat kohdistamaan markkinointia ja tarjoamaan yksilöä kiinnostavaa sisältöä, mutta toisaalta asettavat rajoitteita tavoitettavuudelle.

Kuplan puhkaisu vaatii suunnitelmaa siitä kuinka lähestytään eri asiakasryhmiä, ja millaiset asiakkaat ovat näiden kuplien ulkopuolella. Ensinnäkin on mietittävä kuinka nämä henkilöt tavoitetaan markkinoinnin käytettävissä olevin keinoin. Sen jälkeen pitää suunnitella ne toimenpiteet, joilla nämä asiakkaat saadaan kiinnostumaan tarjotusta palvelusta.

 

Tarjotun tiedon luonne

Uusien asiakasryhmien tunnistaminen edellyttää yritykseltä jatkuvaa kuluttajista ja esimerkiksi verkkovierailijoistaan saadun informaation analysointia. Relevantin sisällön tuottaminen ja aidon hyödyn tarjoaminen mahdollisille uusille asiakkaille vaatii olemassa olevan asiakasinformaation prosessointia sekä oman toiminnan ja palveluiden jatkuvaa kehittämistä.

Lopulta kyse on tiedon jatkuvasta jalostamisesta ja hyödyntämisestä tavalla, joka tuottaa parhaimman halutun lopputuloksen. Tällainen toimintamalli vaatii yritykseltä toisaalta muutosvalmiutta ja kykyä innostua uusista trendeistä, mutta myös harkintaa ja suunnitelmallisuutta niiden hyödyntämisen suhteen.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *