yhteistyö (metropolia)

Molemminpuolinen hyöty opiskelijayhteistyöstä

metropoliaReilu vuosi sitten kevät-talvella 2015 Infotool yhdisti voimansa Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Metropoliassa alkoi vuosittainen kurssi, jossa opiskelijaryhmät toteuttivat oikeille asiakasyrityksille sovitun yhteistyöprojektin. Asiakasyritykset saivat määritellä suuntaviivat, ja opiskelijaryhmä lähti toteuttamaan tehtävänantoa päättötyön tyylisesti. Infotoolille valikoitui neljän hengen suuruinen joukko tuotantotalouden insinööriopiskelijoita.

Ennen varsinaisen projektikurssin alkamista Metropoliassa käynnistyi kurssikokonaisuus, jossa kaikki opinnot liittyivät enemmän tai vähemmän tulevaan yhteistyöprojektiin. Kurssit käsittelivät mm. viestintä- ja tutkimustaitoja sekä ITIL:in perusteita. ITIL-kurssin ollessa ohi aloitettiin yhteistyö asiakasyritysten kanssa. Kaikki toteutukset olivat englanniksi, sillä opiskelijaryhmiin kuului myös vaihto-oppilaita niin Hollannista kuin Thaimaastakin asti.

Projekti oli määritelty asiakasyrityksen kautta heidän tarpeidensa mukaisesti. Näin ollen opiskelijaryhmien päämääränä oli löytää tehtävänannon punainen lanka, ja lähteä toteuttamaan ryhmätyötä parhaansa mukaan. Kaikki toteutettavista tehtävistä liittyivät jollakin tasolla ITIL:iin, Service Deskin käytännöistä Change Managementin hallintaan. Yhteistyöprojekti alkoi asiakasyrityksen ja opiskelijaryhmän kohdatessa toisensa niin sanotussa ”kick off” -tapaamisessa, jossa määriteltiin kokonaisuus, ja suunniteltiin yhdessä etenemisprosessi. Aikaa tehtävän toteutukselle oli parin kuukauden verran, helmikuusta huhtikuun loppuuun.

Projektikokonaisuuden valmistuttua molemmat osapuolet kokivat sen olleen onnistunut ja opettavainen. Kaikki projektiryhmän opiskelijoista olivat yhtä mieltä siitä, että parhaiten oppii tekemällä ja vielä paremmin, kun kyseessä on todellinen ratkaisua vaativa tilanne. Opiskelijat saivat yhteistyötä tehdessään tuntumaa työelämän ongelmakohtiin ja oppivat ongelmanratkaisukykyä käytännössä. Lisäksi yritys hyötyi opiskelijoiden uusista ideoista ja säästi aikaa, joka omalta työvoimalta olisi kulunut projektinhallintaan. Kolme neljästä kevään 2015 oppilaasta pääsi työskentelemään Infotooliin opiskeluaikanaan vielä kyseenomaisen opintojakson jälkeenkin. Tämän lisäksi kaksi heistä sai tehdä opinnäytetyönsä Infotoolille samalla, kun jatkoivat työskentelyä yrityksessä opiskelun ohella. Kun ensimmäinen näistä opinnäytetöistä valmistui, seurasi siitä vakituinen työpaikka Infotoolissa.

Infotool, kuten myös Metropolia-ammattikorkeakoulu kokivat yhteistyön erittäin onnistuneeksi. Suurimmaksi osaksi tästä syystä molemmat olivat halukkaita jatkamaan yhteistyötä vielä seuraavanakin vuonna. Kevät-talven taas koitettua Infotoolin ovesta asteli sisään uusi reipas joukko Metropolian insinööriopiskelijoita, jotka tarttuivat kiinni uuteen yhteistyöprojektiin. Tämäkin projekti oli hyvin opettavainen ja molemmat osapuolet saivat uusia ideoita ja näkemyksiä. Yhteistyö osoittautui erittäin hyödylliseksi molemmin puolin ja jatkoa on varmasti luvassa hyvien kokemuksien ansiosta.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *